Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ) “Σύγχυση για τη Φυσική στο Λύκειο όταν υπάρχει επίσημο (ΦΕΚ 184/23-1-2015) Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Λυκείου από το 2014”

Ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ) “Σύγχυση για τη Φυσική στο Λύκειο όταν υπάρχει επίσημο (ΦΕΚ 184/23-1-2015) Πρόγραμμα Σπουδών Φυσικής Λυκείου από το 2014”

H πολυαναμενόμενη ανακοίνωση της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Γ΄Λυκείου από το ΥΠΠΕΘ ανέδειξε, όπως ήδη επισημάναμε σε ανακοίνωσή μας την Παρασκευή 31/5/2019, την προχειρότητα χειρισμού του θέματος από πλευράς Υπουργείου Παιδείας, αφού μέσα σε λίγες ώρες είδαμε την ανάρτηση, την απόσυρση για διορθώσεις και την επαναανάρτηση της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Τελικά ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα;

Όσον αφορά στο μάθημα της Φυσικής, η ανακοινωθείσα ύλη δεν διαφέρει από την πρόταση του ΙΕΠ που είχε ανακοινωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου, τη βεβιασμένη και πρόχειρα καταρτισμένη πρόταση του ΙΕΠ. Για μια ακόμη φορά βλέπουμε “αναδιαρθρώσεις”, “θολές” διδακτέες ενότητες, αυξομείωση της ύλης και προσθαφαιρέσεις παραγράφων σε μία ήδη προβληματική ύλη ανάλογα με το τι είναι αρεστό σε κάποιους ειδήμονες (;) και μη.

Ως ΕΕΦΕΕ δεν θα σταθούμε στο ποιο κεφάλαιο ή ποια ενότητα της Φυσικής πρέπει να διδάσκεται, τι πρέπει να μείνει και τι να αφαιρεθεί. Η Φυσική είναι ενιαία και ως τέτοια οφείλουμε να την διδάσκουμε, με βάση  ένα συνεκτικό και πλήρες Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) και για τις τρεις τάξεις του Λυκείου και όχι αποσπασματικές συνενώσεις κειμένων. Απαιτείται εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός των θεματικών ενοτήτων που να φθάνουν έως και τις μετακλασικές παγκόσμιες θεωρίες, υποχρεωτικός πραγματικός –και εικονικός όταν χρειάζεται– πειραματισμός ενταγμένος στα βήματα της διερευνητικής επιστημονικής μεθόδου, δημιουργία και αξιοποίηση μιας ολοκληρωμένης τράπεζας θεμάτων, δεδομένου ότι θα αποτελεί (και) μέσο υποχρεωτικής κάλυψης της «ύλης» αλλά και ένα δημοκρατικό μέσο ομογενοποίησης όλων των σχολείων της χώρας.

Θυμίζουμε λοιπόν ότι υπάρχει ήδη ένα πλήρες και σύγχρονο ΠΣ για τη Φυσική όλων των τάξεων του Λυκείου το οποίο αποτελεί νόμο του κράτους ήδη από τον Ιανουάριο 2015 (ΦΕΚ 184/23-1-2015). Το ΠΣ αυτό, αποτέλεσμα πολύμηνης, επίπονης και συστηματικής εργασίας είκοσι συναδέλφων, ανεστάλη χωρίς καμία εξήγηση από ανθρώπους είτε άσχετους με το αντικείμενο της Φυσικής είτε από ανθρώπους που θεωρούσαν και θεωρούν τους εαυτούς τους γνώστες αλλά, όπως φάνηκε, δεν ήταν σε θέση να το κατανοήσουν.

Για την επίτευξη των στόχων αυτού του ΠΣ υιοθετήθηκαν, στη γενική επιλογή του περιεχομένου, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση, καινοτομίες όπως μεταξύ άλλων:

  • Η διαγώνια διαδικασία όσον αφορά στο περιεχόμενο μεταξύ των τάξεων και των μαθημάτων, σύμφωνα με την οποία «το περιεχόμενο μιας τάξης Λυκείου παρουσιάζεται στην επομένη τάξη προς εμβάθυνση».
  • Στη διδακτική μεθοδολογία συμπεριλήφθηκε ο πειραματισμός και η εργαστηριακή αναφορά.

Επιδίωξη ήταν:

  • Το περιεχόμενο της ύλης να καλύπτει όλο τα φάσμα της Φυσικής σε στοιχειώδες επίπεδο.
  • Το ΠΣ να μεριμνά για τον γραμματισμό στη Φυσική όλων των μαθητών διατρέχοντας όλο το περιεχόμενο της Φυσικής σε ένα απόλυτα ρεαλιστικό πλήθος διδακτικών ωρών.
  • Η εμβάθυνση να σχετίζεται με την επιδίωξη της «βαθειάς μάθησης» που είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη της μεταφοράς της μάθησης μεταξύ γνωστικών περιοχών κάτι που ταυτίζεται με την καλλιέργεια των επιθυμητών ικανοτήτων (δημιουργικότητα, καινοτομία, συνεργατικότητα, κ.α) του μαθητή για τον 21ο αιώνα.
  • Η κάλυψη όλης της ύλης της Φυσικής να γίνεται σε επίπεδο αναπτυξιακά κατάλληλο για την ηλικία αλλά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
  • Να αποφευχθεί η επικάλυψη του περιεχομένου, καθώς σε καμία τάξη οι μαθητές δεν διδάσκονται το ίδιο περιεχόμενο.

Το ΠΣ συνοδεύεται από οδηγούς για τον εκπαιδευτικό, ανά τάξη και προσανατολισμό, όπου αναλύεται η φιλοσοφία του, η δομή του, η διδακτική μεθοδολογία και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν και δίνονται πλήρη διδακτικά παραδείγματα με σχέδια μαθήματος, φύλλα εργασίας και φύλλα αξιολόγησης.

Κομβικά σημεία του είναι:

  • Η ακολουθούμενη εκπαιδευτική εκδοχή της επιστημονικής μεθόδου, η «επιστημονική / εκπαιδευτική μέθοδος με διερεύνηση»
  • Η χρήση των ποσοτικών μεθόδων και του πειραματισμού.
  • Ο θεσμικά οργανωμένος επιστημονικός λόγος και οι τρόποι παρουσίασης του.

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΦΕΕ (www.physicsmentor.gr ή www.εεφεε.gr) και στην ενότητα «οι απόψεις / οι προτάσεις /  οι δημοσιεύσεις» υπάρχει αναρτημένο το παραπάνω ΠΣ και οι οδηγοί για τον εκπαιδευτικό.

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση (ΕΕΦΕΕ)