Αποτελέσματα Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2019 και προετοιμασία των επιλεγέντων μαθητών για τη συμμετοχή της χώρας μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2019

Αποτελέσματα Διαγωνισμών Φυσικής «Αριστοτέλης» 2019 και προετοιμασία των επιλεγέντων μαθητών για τη συμμετοχή της χώρας μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2019

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των πρωτευσάντων μαθητών της Α’, Β’ και Γ’ τάξης του Γυμνασίου, της Α’, Β’ και Γ’ τάξης (α΄και β΄φάση) του Λυκείου καθώς και τα ονόματα των πέντε μαθητών που προέκυψαν από τη β’ φάση της Γ’ Λυκείου και συγκροτούν την Ελληνική Ομάδα εκπροσώπησης της χώρας μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2019.
Η καθυστερημένη ανάρτηση των ονομάτων οφείλεται στην καθυστερημένη έγκριση των Διαγωνισμών από το Υπουργείο, λαμβανομένων υπόψη της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης (27/06/2018), της ημερομηνίας έγκρισης (20/02/2019) και της ημερομηνίας διεξαγωγής των Διαγωνισμών (13/04/2019), αλλά και του μεγάλου αριθμού των μαθητών που έλαβαν μέρος στον Διαγωνισμό που διεξάγεται αποκλειστικά από εθελοντές.
Όπως κάθε χρόνο θα ακολουθήσει πλήρης Απολογισμός των Διαγωνισμών «Αριστοτέλης» και της προετοιμασίας των μαθητών και της συμμετοχής τους στη φετινή Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής καθώς και προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας.