οι δημοσιεύσεις

οι δημοσιεύσεις

Στην κατηγορία οι δημοσιεύσεις αναρτώνται τίτλοι και περιλήψεις δημοσιεύσεων που αφορούν σε ερευνητικές προσπάθειες και ευρήματα της επιστήμης της φυσικής ή και σε ερευνητικές προσπάθειες και καλές πρακτικές της εκπαίδευσης στη φυσική, για τη δημιουργία και συνεχή εμπλουτισμό ενός ηλεκτρονικού αποθετηρίου.