οι τελευταίες αναρτήσεις

Κοινοί Διαγωνισμοί Φυσικής - Φυσικών «Αριστοτέλης» 2019 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμ. Φυσικής και την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής. Μονομερείς Διαγωνισμοί από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας

Κοινοί Διαγωνισμοί Φυσικής – Φυσικών «Αριστοτέλης» 2019 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμ. Φυσικής και την Ελληνική Εταιρεία Φυσικής. Μονομερείς Διαγωνισμοί από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας

Ανακοίνωση

Περισσότερα →
Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας  Καθηγ. Κ. Γαβρόγλου για τους Διαγωνισμούς Φυσικής / Φυσικών

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας Καθηγ. Κ. Γαβρόγλου για τους Διαγωνισμούς Φυσικής / Φυσικών

Ανοιχτή Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας

Περισσότερα →
Ζώδια και δημόσια τηλεόραση

Ζώδια και δημόσια τηλεόραση

H Ελληνική Εταιρεία Φυσικής για την Επιστήμη και την Εκπαίδευση έχει πάγια και καταδικαστική, πάντα, θέση για τα φαινόμενα δημιουργίας, υποστήριξης και προβολής παρα-επιστημονικών απόψεων…

Περισσότερα →

επιπλέον άρθρα